Εταιρικό προφίλ

Η J&G METAXA ETE ιδρύθηκε το 1962 από τον Ιωάννη Γ. Μεταξά, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ και Εργολήπτη Δηµοσίων Έργων. Στην πολυετή και αδιάκοπη λειτουργία της, η εταιρεία έχει καταξιωθεί για την τεχνογνωσία της, τον επιτυχή και ποιοτικό σχεδιασµό και κατασκευή έργων που καλύπτουν:

Α) όλους τους τοµείς εξειδίκευσης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου τεχνικού πρότζεκτ, όπως αυτούς των:

 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τοπογράφων Μηχανικών
 • Γεωλόγων
 • Γεωπόνων

Β) και όλα τα στάδια ενός τεχνικού – κατασκευαστικού έργου:

 • Προµελέτη και σχεδιασµός πριν από την κατασκευή, καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες
 • Κατασκευή και επίβλεψη οικοδοµικών εργασιών
 • Έγκαιρη παράδοση σύµφωνα µε τα συµφωνηµένα πρότυπα ποιότητας και τους περιορισµούς του προϋπολογισµού
 • Συντήρηση των κατασκευών µετά την παράδοσή τους και συµβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης και διατήρησης των υποδοµών

Από το 2000, χρέη Προέδρου ασκεί ο υιός του ιδρυτή, Γεώργιος Ι. Μεταξάς, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και Εργολήπτης Δηµοσίων Έργων. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Αγία Παρασκευή Αττικής και οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε όλη τη χώρα.

Η J&G METAXA ΕΤΕ δραστηριοποιείται ενεργά στον σχεδιασµό και την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως πολυκατοικιών, µονοκατοικιών, επαγγελµατικών χώρων, εµπορικών κέντρων, ξενοδοχείων–τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και όλων των ειδών αστικών εγκαταστάσεων και υποδοµών.

Από το 1962 έως και σήμερα, λοιπόν, έχουµε αναπτύξει πολύτιµη εµπειρία και γνώση, βασιζόµενοι στο πάθος µας για συνεχή έρευνα και καινοτοµία. Η οµάδα των στελεχών και συνεργατών µας, αποτελείται από εξειδικευµένους και έµπειρους µηχανικούς, τεχνικούς εµπειρογνώµονες και συµβούλους, οι οποίοι παρέχουν πλήρη εποπτεία και υποστήριξη για κάθε έργο.

Στηριζόµενη στους ανθρώπους και την εµπειρία της, η J&G METAXA ΕΤΕ είναι σε θέση να αναλάβει και να παραδώσει κάθε έργο, από την πρώιµη φάση του σχεδιασµού έως την πλήρη αποπεράτωσή του και να σας προσφέρει συµβουλές για την βέλτιστη λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίησή του. Η εργασία µας βασίζεται και εφαρµόζει και σέβεται απόλυτα:

 • Κάθε είδους ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
 • Κάθε προϋπολογισµό κόστους και δαπανών
 • Κάθε χρονοδιάγραµµα και προθεσµία που εξυπηρετούν τον πελάτη και το έργο

Η J&G METAXA ΕΤΕ διαθέτει µία σηµαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά, έχει ένα σταθερό ρυθµό ανάπτυξης και έχει γίνει µια οικονοµικά εύρωστη εταιρεία, που εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε δηµοσίου ή ιδιωτικού έργου που αναλαµβάνει, εξασφαλίζοντας, µε τούτον τον τρόπο, την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.