Οι άνθρωποί μας

Γεώργιος Ι. Μεταξάς

Πρόεδρος της εταιρείας & MSc Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ), Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, Ενεργειακός Επιθεωρητής & Ελεγκτής Δόμησης με 30ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα

Ναταλία-Όλγα Χρηστίδη

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΕΜΠ) – MSc στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό κτηρίων & πόλεων, µε 15 χρόνια εµπειρίας στη µελέτη ιδιωτικών και δηµοσίων έργων

Στυλιανός Πατσουμάς

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΕΜΠ), με 25 χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και τον σχεδιασμό φιλικών στο περιβάλλον κτηρίων

Βασίλειος Σταματάκης

PhD Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία και εξειδίκευση στην επαύξηση ασφαλείας των αυτόματων συστημάτων

Μαρίνα Ρόζου

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ)

Θεόδωρος Αλεξανδρίδης

Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ), MSc Οπλισμένου Σκυροδέματος & Μεταλλικών Κατασκευών

Αλίκη Μπραουδάκη

Πολιτικός Μηχανικός (ΠΑ.Δ.Α.)

Γεώργιος Φούλης

MBA – BSc Βusiness & Management, με 30 χρόνια εμπειρίας στο Marketing Management, το Strategic Management και την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Εταιρικών Έργων

Παναγιώτης Γραμματικάκης

Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ), με 30 χρόνια εμπειρίας

Γεώργιος Μεταξάς

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρώην επιβλέπων του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος» για εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής ισχύος τάσης, με 35 χρόνια εμπειρίας

Αθανάσιος Νασιόπουλος

Γεωπόνος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών), με 30 χρόνια εμπειρίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τοπίου και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των έργων

Νικόλαος Σακελλαρίου

PhD Γεωλόγος-Σεισµολόγος, µε 15 χρόνια εµπειρίας

Αικατερίνη Καμπουράκη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΤΕΙ, με 20 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και τις κατασκευές

Ιωάννης Μεταξάς

Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ)

Έλενα Μεταξά

Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΕΜΠ)

Ιωάννης Κεχαΐδης

Μεταλλειολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ), με 20 χρόνια εμπειρίας σε έργα υποδομής και εδαφοτεχνικές μελέτες

Αλέξανδρος Γαβαθάς

Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ), με 20 χρόνια εμπειρίας στα τοπογραφικά σχέδια και μετρήσεις

Νικόλαος Νομικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με 40 χρόνια εμπειρίας στις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής και τις εγκαταστάσεις

Κωνσταντίνα Χατζηαναστασίου

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής-Διακόσμησης BSc (ΠΑ.Δ.Α.)