Πού δραστηριοποιούμαστε

Δραστηριοποιούμεθα σε:

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

 • Αστικές κατοικίες
 • Πολυκατοικίες διαµερισµάτων
 • Εξοχικές κατοικίες
 • Επαύλεις

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:

 • Χώροι παροχής υπηρεσιών, ιατρεία, κέντρα αισθητικής, δικηγορικά γραφεία, κ.α.
 • Επαγγελµατικά εργαστήρια
 • Καταστήµατα
 • Βιοµηχανίες-Βιοτεχνίες
 • Χώροι εστίασης
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

 

ΕΡΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Σχεδιασµός ξενοδοχείων, ενοικιαζόµενων κατοικιών και παντός είδους καταλυµάτων διαµονής
 • Ένταξη σε αναπτυξιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ)
 • Αδειοδότηση ΕΟΤ

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ:

Διαθέτουµε Εργοληπτικό Πτυχίο (Δ15 / 7232-ΥΠ / 24-06-2014, ΑΡ. ΜΕΕΠ: 23140) για τις κάτωθι κατηγορίες έργων – εξειδικευµένων εργασιών:

 • Οδοποιίας
 • Οικοδοµικών
 • Υδραυλικών
 • Λιµενικών
 • Ηλεκτροµηχανολογικών
 • Βιοµηχανικών – Ενεργειακών
 • Πρασίνου

Για όλα τα παραπάνω παρέχουμε ολοκληρωμένες:

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

 • Πλήρης σχεδιασµός κάθε είδους κτηριού ή εγκατάστασης
 • Μοντέρνος και σύγχρονος βιοκλιµατικός σχεδιασµός
 • Έξυπνο σπίτι (Smart Home) & ειδικός σχεδιασµός αυτοµατισµών
 • Μελέτη σχεδίασης για υψηλή ενεργειακή απόδοση (χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση)
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση

 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ:

 • Οπλισµένο σκυρόδεµα
 • Προεντεταµένο σκυρόδεµα
 • Μεταλλικές – Σύµµικτες κατασκευές

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:

 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Κυκλοφοριακές συνδέσεις
 • Χαράξεις οδών, αιγιαλών, κ.α.
 • Πολεοδόµηση

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:

 • Κανονισµός ενεργειακής απόδοσης κτηρίου
  (ΚΕΝΑΚ)
 • Ηλεκτρολογικά
  • Ισχυρά Ρεύµατα
  • Ασθενή Ρεύµατα
 • Θέρµανση – Ψύξη – Κλιµατισµός
  • Ενδοδαπέδια Θέρµανση
  • Λύσεις φυσικής γεωθερµίας
 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία
 • Υδραυλικά
  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
 • Ανυψωτικά
  • Ανελκυστήρες
  • Κυλιόµενες
 • Μελέτη προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ
 • Αυτοµατισµοί & έξυπνο κτήριο
 • Περιβαλλοντικές µελέτες
  • Διάθεσης Αποβλήτων
  • Όχλησης και επιβάρυνσης περιβάλλοντος